Aktivno skozi utrip podeželja

Podjetje M & M Turist d.o.o. je pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, RS, pridobilo sredstva na Javnem razpisu za sofinanciranje razvoja in promocije integralnih produktov turističnega gospodarstva za operacijo z nazivom Aktivno skozi utrip podeželja, ki ga delno sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.


Namen operacije je razvoj in promocija integralnih turističnih produktov s poslovanjem, ki temelji na načelih trajnostnega razvoja in digitalnega trženja.


Namen integralnega turističnega produkta:

- privabiti dodatno število tujih gostov (spremljevalci igralcev golfa),

- privabiti več golfistov (v spremstvu družin, prijateljev, itd.),

- podaljšati dolžino obiska ciljnih gostov v destinaciji,

- promovirati zmerno aktiven in zdrav načina življenja s ciljem dobrega počutja,

- promovirati avtohtono destinacijsko kulinariko,

- promovirati destinacijsko kulturno dediščino,

- promovirati naravno in kulturno dediščino podeželja v Pomurju in na Dolenjskem,

- promovirati Slovenijo kot footgolf (in golf) destinacijo. 


Cilj projekta »Aktivno skozi utrip podeželja«: 


Poslovni cilji

- ustvariti prihodke z naslova footgolf potovanj

- povišati prihodke z naslova golf potovanj

- povišati število tujih gostov v destinaciji (Prekmurje in Dolenjska)

- povečati število nočitev v destinaciji (Prekmurje in Dolenjska)

- povišati število zaposlenih v podjetju M & M TURIST.


Primarni izvedbeni cilji

- povečati prepoznavnost Slovenije kot zelene turistične destinacije

- vplivati na večjo prepoznavnost lokalnih proizvodov in kulturne dediščine

- zvišati prepoznavnost partnerjev projekta 

- zagotoviti dobro počutje gostov z namenom trajnostnega efekta (vračanja v destinacijo).


Operacija bo trajala do decembra 2019. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija.


Več o evropski kohezijski politi v Sloveniji na spletni strani: www.eu-skladi.si